lcp

Annuleringsvoorwaarden

Consumenten hebben een herroepingsrecht van veertien dagen.

Recht op annulering

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De annuleringstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen.

Om het recht op annulering uit te oefenen, moet u ons (Franz Joseph Schütte GmbH, Hullerweg 1, 49134 Wallenhorst, Deutschland, info@fjschuette.com, Telefoon: +49 5407 87070) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te annuleren. U kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier voor annulering gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat u uw mededeling over de uitoefening van het annuleringsrecht verstuurt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Gevolgen van annulering

Als u dit contract herroept, betalen wij u alle betalingen terug die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons hebt geïnformeerd over de annulering van dit contract. De termijn is in acht genomen als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende contracten:

Contracten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending als het zegel na levering is verwijderd.

Voorbeeld annuleringsformulier

(Als je het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug).

– Aan Franz Joseph Schütte GmbH, Hullerweg 1, 49134 Wallenhorst, Deutschland, info@fjschuette.com

– Ik/wij (*) ontbind(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende
goederen (*)/het leveren van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen voor kennisgeving op papier)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Etiketten retourneren

Onverminderd je wettelijke rechten, krijg je van ons gratis retourlabels voor je retourzending. We sturen je het retouretiket per e-mail. Je kunt de retourzending afgeven bij een pakketwinkel van de betreffende aanbieder in Duitsland.